Feminizowane nasiona marihuany – powstawanie i gwarancja sukcesu

Posted by

Konopia indyjska występuje w dwóch rodzajach: żeńskim i męskim. Nasiona feminizowane, są to takie, które powstają jedynie z żeńskich odmian marihuany. Co więcej, marihuana jest taką rośliną, która jednocześnie może posiadać obie płcie. Jest to roślina niestandardowa, posiadająca wiele, wydawałoby się sprzecznych cech, które są powodem błędnych poglądów na temat konopi indyjskiej. Marihuana charakteryzuje się rozdzielnopłciowością, ale także potrafi wytwarzać kwiaty płci przeciwnej. Aby możliwe było, osiągniecie takiego rezultatu, wymagane są konkretne okoliczności. W związku z tym, jak to możliwe, że powstały także osobniki jednopłciowe?

Sposób na przetrwanie

Sposobem na przetrwanie marihuany, jest rozdzielnopłciowość. Jest to zjawisko pozwalające rozmnażać się konopi, będąc ograniczonym jedynie do jednego roku istnienia. Kiedy marihuana zmienia płeć? Przede wszystkim w sytuacjach i okolicznościach dla niej niekorzystnych, takich jak:

  • stres,
  • zanieczyszczenia,
  • wysokie temperatury,
  • nieodpowiednie światło,
  • brak pożywienia,
  • susza.

Marihuana ma zdolność rozpoznawania warunków niesprzyjających. Wie wtedy, że ma niskie szanse na reprodukcje. W sytuacjach dużego zagrożenia,roślina uświadamia sobie także, że znalezienie partnera płci przeciwnej do reprodukcji jest mało możliwe lub graniczy z cudem. Często ma wtedy miejsce sytuacja, w której żeńskie osobniki marihuany rozpoczynają stymulację pręcików, która skutkuje powstaniem pyłku, a w związku z tym zapłodnieniem własnych słupków. Dzięki temu wytwarzają nasiona, które umożliwiają wzrost w następnym sezonie. Jest to sposób na wytworzenie nasion, które umożliwią wzrost w kolejnym roku, pomimo panujących dookoła złych warunków. W przypadku męskich osobników sytuacja ta ma miejsce bardzo rzadko.

Powstawanie nasion feminizowanych

Początkowo, omawiane nasiona powstawały z dwóch żeńskich osobników. Było to możliwe dzięki temu, że jeden osobnik pełnił funkcję hermafrodyty, czyli to w nim powstawały pręciki. Jeżeli przy produkcji miały miejsce niekorzystne warunki wymienione powyżej, powstawały obojniaki. Powstały pyłek otrzymywały pełnoprawne żeńskie osobniki. Niestety sposób ten nie był bez wad. Konsekwencją takiego działania był to, że często powstałe nasiona w swoim materiale genetycznym zapisane miały obojnactwo. W związku z tym, nazwanie ich nasionami feminizowanymi byłoby błędne.

Opisana powyżej metoda współcześnie wykorzystywana jest rzadko. Celem stworzenia feminizowanych nasion, obecnie stosuje się formy srebra albo STS. Obojniactwo stanowi ważny element materiału genetycznego marihuany, w związku z czym coraz częściej zauważa się mniejszą tendencją do rozdzielnopłciowości tego gatunku.

Gwarancja powstania osobników żeńskich

Osoby pragnące wyhodować żeńskie osobniki marihuany, z pewnością zadają sobie pytanie, jaką mają pewność, że z nasion feminizowanych właśnie takie nasiona otrzymają. Odpowiedź na to pytanie powinna być zadowalająca. Współczesne sposoby pozwalają na to, aby ze 100% nasion powstały żeńskie osobniki. Nasiona te przede wszystkim nie mają tendencji do rozdzielnopłciowości, co stanowi swego rodzaju gwarancję. Niektórzy w początkowych okresach uprawy zauważają, że roślina próbuje stworzyć pręciki. Do kilku dniach, zdolność do ich wytwarzania zanika. Aby uprawa była udana, należy pamiętać także o zapewnieniu roślinie odpowiednich warunków. Gwarancję powstania żeńskich, stabilnych i zdrowych osobników marihuany z nasion feminizowanych dają także nowoczesne techniki feminizacji i innowacyjne programy uprawy.

https://www.taniesianie.pl/